Det moderne samfund: Er penge en værdiløs illusion?

Moderne Samfund Penge Værdiløs Illusion

Man ville ikke antage at et moderne samfund kunne være baseret på illusionen af en værdi, som réelt ikke eksistere før den er skabt, kun for at man skal give dem tilbage med renter. Et økonomisk system der er baseret på en matematisk formular der aldrig kan udlignes, da man aldrig kan betale flere penge tilbage end der er udgivet i systemet.

Jeg har længe gerne ville skrive en artikel der er baseret på den monetære udvikling, en forsimplet blanding af faktuel data og historie. Artiklen er skrevet, set fra fugleperspektiv. Du bør derfor forholde dig kritisk til den her artikel, da den kun giver dig et indblik og ikke går i dybden. Målet er at du får en bedre forståelse for værdien af de penge du bruger til hverdag.

Gæld: Forskudt handel med poletter

Hvis vi går cirka 3.000 år tilbage i historien, så finder vi det første koncept af et monetært system. Da vi mennesker forsøgte at udvide vores kolonier og handle med andre kolonier, var det meget normalt at handle goder for andre goder. Landmænd handlede typisk med råvare, skovhuggere med brænde, og sådan hver deres overskydende goder.

Her var der nogle lande, for eksempel Kina og Indien, som udviklede handels-poletter. Små jern eller bronze mønter, som skulle repræsentere værdien af varene man handler med. Det gjorde det muligt at sælge vare forskudt med købet af andre vare. Man havde principielt opfundet konceptet bag gæld, uden dengang at tænke på det vi idag kender som gæld. Folk blev nemlig i stand til at få vare uden at give en anden vare i bytte. Landmanden kunne for eksempel sælge sine råvare for mønter, som senere kunne købe andres vare af ligende værdi.

Skat: Mønter baseret på guld, sølv og bronze

Rom er historisk anset til at være det første land der forbandt det monetære systems værdi til en underliggende værdi, ved at opbygge et monetært system hvor 1 guldmønt svarede til 25 sølvmønter, og 1 sølvmønt til 10 bronzemønter. Det gjorde et let at vurdere rigdomme og opgøre værdi-baseret beskatning til kejserens rige. Forstil dig at have en beskatning på hele op til 3%!?

Ikke nok med at de delte pengene op i flere niveauer, så anerkender man også Rom for at starte udviklingen af den traditionelle bank, som vi kender idag. Istedet for at have et kæmpe fort med landes værdier, spredte man det ud i lokale banker, så befolkningen havde mere direkte adgang til sin formue, men stadig sikret fra tyveri.

IOU: Overgangen til papir-penge

Herefter begynder vi at overgå til det monetære system, som vores bedsteforældre voksede op med. For at gøre det nemmere og mere bekvemt at have sine værdier med rundt, opfandt man banknoter (datidens “pengesedler”). Et papir kunne råde over en andel af bankens guld opbevaring, som skiftede hånd sammen med papiret.

Man fik udstedt et papyrus-papir, med en værdibetegnelse, man senere kunne veksle tilbage til guld. Nu skulle folk ikke længere bære rundt på tunge mønter, og man kunne samle flere mønters værdi på samme papyrus. Når man en dag hellere vil have den fysiske mønt, kan man gå ned til banken med sine banknoter og få udbetalt tilsvarende mængde guld. Kort sagt var penge altså beskyttet af den underlæggende værdi af guld.

“IOU” er en forkortelse for “I Owe You”, altså “Jeg Skylder Dig” på dansk. Det monetære bank-system er baseret på dette koncept, at vi kan købe tjenester og goder for samme mønter vi tidligere har solgt tjenester eller goder for.

1+1=7: Den fraktionelle reserve

Over en årrække med papir-penge viste det sig at de færreste faktisk trak guld ud fra banken, men blot handlede med retten til guldet i sin papirform. Det gav muligheden for spekulation i at låne mere guld ud, end der réelt var til rådighed i banken. Det er her konceptet bag den ‘fraktionelle reserve’ kommer i spil.

Kort forklaret går det ud på, at når du indlåner 10 guldmønter til banken, så kunne de låne 8 af dem ud til en anden. På den måde ville banken nu have en gælds-balance på 18 guldmønter, trods de kun har 10 guldmønter til rådighed. Problemet her opstår når banken så kan sige at de har 8 guldmønter fra den nye person, og kan låne 6 af dem ud til en 3 person. På den måde vokser 10 guldmønter hurtigt til 70 guldmønter. Derudover skal folk med lånet betale renter, så dine 10 guldmønter er réelt blevet 75 guldmønter værd i bankens varetægt, og kan kun betales tilbage ved at pengene cirkulere gennem banken flere gange.

Dette system kan kun lade sig gøre, så længe folk handler med banknoterne og ikke forsøger at få mere guld udbetalt, end banken har til rådighed i sin inventar. Historisk har vi oplevet et par gange, hvor en bank ikke har været i stand til at udbetale de réelle ejeres guld tilbage.

I 2008 oplevede mange amerikanere at de ikke kunne få deres penge udbetalt, da bankerne ikke havde nok fysiske kontanter til alle. Det var et større problem fordi flere banker var ramt sammentidigt. Typisk forsikre bankerne sig imod udtag gennem andre bankers reserver, men når flere banker rammes kan de ikke dække hinanden.

1971: Richard Nixon fjerner guld standarden

Omkring 1945, efter 2. verdenskrig, oprettede USA en stor mængde kapital, som de indskød i de krigsramte lande. Det medførte at mange møntfødder (“Valutaer”) blev bundet til den Amerikanske Dollar, som herefter var bundet til deres Guld Reserve. USA havde bundet deres Dollar til $35 for cirka 29 gram guld, relativ til deres totale reserve.

For at begrænse risikoen for at private ville overrende en bank, begrænsede mand guld-udtaget til bankerne selv. Det resulterede i at bankerne, i de lande som kom på fod, begyndte at veksle deres Dollar Reserve for guld. Det medførte store inflationer i USA, da de fik flere penge til rådighed i forhold til mængden af guld. For at stoppe at USA løb tør for guld, udmeldte Præsident Richard Nixon denne tale, som dengang chokerede mange lande.

Her fra har penge ikke været bundet til dollaren, men de fleste lande har stadig en stor reserve af dollaren. Det er derfor stadig vigtigt at forholde os til hvordan det går i de forenede stater, hvis vi spekulere i den internationale værdi af vores penge og investeringer.

Fiat: Troværdigheden på statens levering

Penge mistede værdi-relationen til sit underlagte aktiv, guld. Det betyder at dine penge ikke bære nogen réel værdi, før de køber en vare eller betaler skat. “Fiat” er nemlig latinsk for “Let it be done”, altså “Lad det ske” på dansk. Det betyder at penges værdi er bundet op på at staten siger, at de har værdi, og den vedholder de ved at opgøre skatter og offentlige værdier i pengeform.

Du kan ikke møde op på skattekontoret for at betale din gæld med kvæg, brænde eller silke. Ved kun at opgøre værdi i penge er du automatisk tvunget til at komme i besiddelse af penge, hvis du ønsker at betale dine skatter og offentlige afgifter. Hvert land bruger en bestemt valuta, i danmark er det DKK / Danske Kroner.

Nu begynder det at blive lidt mere kompliceret, da vi ikke længere beregner inflation på relationen mellem penge i systemet og værdien af guld i vores nationale reserve. Istedet for opgøre vi pengenes værdi i udviklingen af national købekræft. Hvis du idag kan købe 1 franskbrød for 20 kroner, men om 12 måneder kun kan købe 0,75 franskbrød, så er købekræften lavere og vi har derfor oplevet inflation. Kunne du derimod købe 1,25 franskbrød, så er købekræften større og vi har derfor oplevet deflation.

Bonus: Til trods for at vores penge ikke længere er bundet til værdien af vores guld reserve, så er vores penge som medlem af den Europæiske Union bundet til Euro’en. Du kan læse om Danmarks fastkurspolitik her.

Digital: Det moderne samfund

Idag lever vi i den seneste iteration af et moderne samfund, som gennemgår en interessant udvikling imod cloud-baserede løsninger og nedsat personlig kontakt. Den direkte og nærmest ubegrænsede adgang til information på internettet har skubbet os over i et “gør det selv online” samfund. Hvornår mødte du sidst din bankrådgiver, personen der er mellemledet mellem dig og banken du er kunde i. Var jeres sidste kontakt gennem en chat, ringede du, eller mødte du op til en samtale med personen?

Det moderne samfund sætter større krav til at vi selv undersøger vores muligheder, da vi ikke snakker med de professionelle på samme måde. Vi har ikke en samtale med vores bankrådgiver om vores økonomiske muligheder, vi udfylder en form og så gennemgår rådgiveren om banken kan stå inde for dig eller ej. Før i tiden havde man en personlig relation til banken, man kendte personen der overvåger vores økonomi, og kunne i nogen tilfælde få et par ekstra goder ved at kende rådgiveren.

Digitaliseringen gør det også nemmere at betale for tjenester og goder, det kræver kun at man har telefonen med og at banken godkender Google Wallet eller Apple Pay. Der laves årlige analyser omkring brugen af penge, hvor tit vi betaler med fysiske kontante i forhold til alternativer. I 2018 var 46% af alle betalinger i Europa udført med et betalingskort. Du kan læse den fulde analyse her. Dog viser analyser at unge har svært ved at håndtere sin økonomi, da de ikke har en relation til hvor mange penge de har til rådighed, et problem der var mindre med fysiske kontanter mellem hænderne før i tiden.

Blockchain: Automatiske smart-kontrakter

De fleste idag er bekendt med Bitcoin, Ethereum eller generelt “Crypto Currency”. De der internet penge som ikke er kontrolleret eller reguleret af en offentlig instans, og derved både kan frembringe anonymitet og ubalance. Teknologien er baseret på noget man kalder Blockchain, en metode at bekræfte en købshistorik gennem en hovedbog, som flere tusinde har adgang til at bekræfte.

Her har Ethereum været smart at udvikle et koncept der hedder “Smart Kontrakter”. Her kan man opstille en handelsaftale, hvor man reservere et bestemt beløb, indtil kontrakten er fuldført eller bortfaldet. Det kan for eksempel være betting, køb af fremtidige vare til en forudbestemt tid eller andet spændende. Teknologien er så interessant at flere virksomheder, både offentligt og privat, undersøger og udvikler videre på teknologien.

For at give et eksempel fokusere A. P. Møller Mærsk på at udvikle en blockchain der kan holde styr på alle deres skibe og de containere de fragter. På den måde kan de spore hvor en container er lastet på hvilket skib, om det skifter skib undervejs og hvor det til sidste afleveres – og til hvem.

Cashless: Forsvinder fysiske kontanter?

Idag er der allerede lovgivning der kræver at betalinger over 8.000 kroner skal gøres elektronisk. Det gør det nemmere for banker (hvis de holder øje med det) at spotte potentiel hvidvaskning eller økonomisk kriminalitet. Din ynglings-rapper kan altså ikke tage pengene fra “gaden” og købe porschen kontant, uden at pengene først skal indsættes på en bank konto og så derefter overføres til forhandleren… eller leasingselskabet.

Her opstår en masse debatter omkring balancen mellem at spore kriminalitet og folks private økonomi og købsadfærd. Hvis staten kan se alting du bruger penge på, har du så reelt et økonomisk privatliv? Et andet aspekt er tilgængeligheden, hvad sker der hvis banken eller butikken ikke kan udføre transaktionen på grund af tekniske eller internet problemer?

I nabolandet sverige har man allerede eksperimenteret med en chip i håndledet, som kan bruges til at betale for offentlig transport og bruges som ID/Pas inden for sveriges grænser. Chippen indeholder NFC, ligesom dit bank kort bruger til kontaktløse betalinger, som automatisk sender dine informationer ud til identifisering og betaling.

Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver.

Ayn Rand

TL;DR: Opsummeringen

Dengang vi mennesker valgte at udvide handlen mellem flere kolonier opfandt vi et monetært system, så vi kunne handle forskudt mellem køb og salg af varer. Vi kunne sælge vores kvæg for poletter, som senere kunne bruges til at kæbe brænde eller korn. Siden da har vi fundet måder at kunne opkræve skatter og via kredit låne flere penge ud end vi havde til rådighed.

Efter 2. verdenskrig lånte USA en masse penge til krigsramte lande, som gjorde at økonomien blev bundet op på Dollaren, som derefter var bundet op på deres Guld reserve. Da landende senere indkasserede dollaren imod guldet fjernede de vekslingen mellem dollaren og guldet for at undgå store inflationer og tab i landets rigdom. Det betyder at penge idag er baseret på statens krav om at bruge penge og ikke værdien af et underliggende aktiv (guld).

Digitaliseringen har skabt større afstand i befolkningen og dertil et økonomisk overblik. Bankerne yder ikke personlig betjening i samme omfang, så vi skal selv undersøge vores muligheder for at fremme vores økonomiske situation. Det har også gjort os mindre afhængig af fysiske kontanter, da vi bare kan betale med kort eller mobil. Det kan medføre at nogle folk har sværer ved at forholde sig til sin økonomiske situation.

På vej imod et potentielt kontaktløs moderne samfund, er vi også blevet introduceret for Blockchain teknologien. Det giver os muligheden for at handle i Bitcoin, Ethereum og andre former for internet penge, som ikke er kontrolleret eller reguleret af en offentlig instans. Det giver muligheden mere økonomisk privatliv, men kan også skabe en stor ubalance i markedet.

Alex Ahlgreen Westergaard

Alex Ahlgreen Westergaard

Med stor kærlighed for den økonomiske og teknologiske verden, elsker jeg at fordybe mig i at forbedre mine levevilkår. Forsøgte mig med min første virksomhed kort tid efter jeg fyldte 18 og siden da har jeg prøvet lidt af hvert.