Bull & Bear Certifikater, spekuler i kursændringer uden at eje aktien selv i 2023

BULL og BEAR Certifikater

BULL og BEAR certifikater gør det muligt at spekulerer i kursændringer, uden at eje det underlæggende værdipapir. Normalt vil man købe aktier, når man forventer at kursen går op, og dertil short aktierne, hvis man forventer at kursen falder.

Det kan være risikabelt at short aktier, da man kan risikerer at miste mange penge. Der er ikke nogen begrænsning for hvor meget aktier kan stige i værdi, og dertil ikke nogen aktuel grænse for hvor dyrt en shorting position kan blive.

Hvad er BULL / BEAR certifikater?

BULL og BEAR certifikater er et udtryk for “Constant Leverage Certificates”, også kaldet “Contract for Different” (ref. CFD‘er). Det betyder at man spekulerer med eller mod markedet, uden at købe eller short-sell det underliggende værdipapir. Her er det vigtigt at forholde sig til om certifikatet følger BULL eller BEAR markedet.

BULL certifikater følger markedets positive afkast. Hvis du køber et BULL Certifikat, så tjener du penge på samme måde, som hvis du købte værdipapiret. Køber du et BULL certifikat med gearing (ref. med indbygget lån), så tjener og taber du X gange kursændringen.

BEAR certifikater spejler markedets afkast. Hvis du køber et BEAR certifikat, så tjener du penge når værdipapiret falder i værdi. Certifikatet går altså den modsatte vej af det underlæggende værdipapir. Hvis du har gearing på et BEAR certifikat, så tjener du flere penge ved kursfald, og taber hurtigere penge ved kursstigninger.

Hvordan læser man certifikatets navn?

Hvis du er interesseret i at komme igang med BULL og BEAR Certifikater, så er det et par ting du skal forstå først. Når du åbner listen over udstedte certifikater, så vil du se en række forskellige navne, som f.eks:

  • BEAR DAX X5 NORDNET
  • BEAR SPX X15S NORDNET D
  • BULL OLIE X8 NORDNET D6
  • BULL PANDORA X4S NORDNET D

Navnet er opstillet som ” Market, Underliggende værdipapir, Gearing, Udbyder”. Så hvis vi kigger på det første eksempel. BEAR betyder at papiret stiger i værdi når kursen falder. DAX referer til DAX Indekset. X5 betyder at du har en gearing på 5 gange. Når du køber 1 værdipapir, så ændres værdien sig, som hvis du havde 5 værdipapirer. Hvis BEAR aktien falder 1 krone, så stiger din værdi 5 kroner eller omvendt. NORDNET er udbyderen af BEAR Certifikatet, i det her tilfælde vil det være Nordea, som har udgivet certifikatet for Nordnet.

Kort opsummering: BEAR stiger når værdipapiret falder og omvendt. DAX er indekset, som du spekulerer imod. X5 er hvor stor gearingen er. NORDNET er udbyderen, i det her tilfælde Nordea, som er partnerbanken af disse certifikater.

Ser vi derimod på den sidste, kan du se at den hedder X4S ved gearingen. Det betyder at papiret er udgivet med en STOP-LOSS funktion. Det betyder at der hver dag sættes en aktiv begrænsning på hvor meget certifikatet på falde i værdi, før det automatisk bliver indløst for at hjælpe med at forhindre tab. Stop-loss er dog ikke en garanti for at du ikke taber din fulde investering.

Hvordan fungerer gearing?

Hvis du køber et BULL Certifikat med X5 gearing, så vil du modtage svarende til 5 værdipapirer, når du køber 1 certifikat. Hvis værdipapiret ligger på 100 kroner, så vil du låne 400 kroner og opnå svarende til 5 værdipapirer. Her er det vigtigt at huske at du har lånt 400 kroner, når du skal kigge på gevinst og tab.

Ligesom alle andre lån, så er der et administrationsgebyr og dertil renter. Her skal du være opmærksom på at renten opgøres dagligt. Inden du køber certifikaterne, burde du tjekke udstederens renter.

Ved Nordnet (via Nordea) er renterne hovedsageligt baseret på 3 kriterier. Hvis Gearing er under X5, betaler man 1,0% rente. X5 gearing koster 1,5% rente og derover koster 3% rente. De informerer dog, at renten kan varierer ud fra det underliggende værdipapir.

Hvordan indberegnes renterne?

Gebyret opkræves ved at reducere produktets værdi med beregningsformlen: (Gearing – 1) * Renter i % / 365.

https://www.nordnet.dk/dk/marked/nordnet-markets/gebyrer

Jeg vil først og fremmest gøre dig opmærksom på at Nordnet omregner årlig rente til daglige renter forkert, så du hvis du holder et certifikat i mere end 1 år, så betaler du mere end den anviste rente på grund af den daglige renters rente effekt.

Hvis du køber et certifikat med X10 gearing, så kommer du til at betale 3% i rente. Hvis du bruger Nordnet’s egen beregning, vil din daglige rente være (10-1)*0,03/365= 0,000739 (0,0739%). Denne rente bliver påregnet hver dag når markedet lukker.

Vil bare lige vise dig at beregningen giver mere, ved at sige (1,000739^365-1)/9= 0.03438 (3,438% årligt), bare så du er opmærksom på dette!

Lad os sige at du du køber 10 X10 BULL Certifikater i Apple til 1.800 kroner i stykket, altså en samlet investering på 18.000 kroner. Da din gearing er X10, svare din investering til 180.000 kroner, hvor 18.000 af dem er dine egne penge.

  • Investering: 180.000 kroner
  • Gearing: 162.000 kroner
  • Indskud: 18.000 kroner

Dagen hvor du købte certifikatet er der ingen renter, da de første bliver påregnet når markedet lukker. Din investering kan derfor tåle at falde 18.000/180.000*100= 10% (ned til 1.620 kroner per aktie) i værdi, før certifikatet udløber. Når dagen er omme pålægger vi renterne af det lånte beløb. Det vil sige 162.000*0,000739= 119,718 kroner, som vi pålægger gearingen og trækker fra vores indskud.

  • Investering: 180.000 kroner
  • Gearing: 162.119,72 kroner
  • Indskud: 17.880,28 kroner

Næste dag er vores certifikater mere skrøbelig overfor nedgang, da vi stadig skal betale lånet tilbage ved udløb. Efter gårsdagens renter, kan vi nu tåle at kursen falde 17.880,28/180.000*100= 9,933% (ned til 1621,20 kroner per aktie) i værdi, før certifikatet udløber.

Det vil sige at aktien skal modsvarende stige 18.000/17.880,28*10= 10,066% for at udligne renten. Herefter lave du samme beregning ud fra de nye tal, indtil indskuddet rammer eller falder til under 0 kroner og udløber.

Hvordan tages der højde for udbytter?

Når du ikke ejer det underliggende værdipapir, så har du ikke retten til at modtage udbytter. Derfor modregner man udbytter på certifikatet, så du kan ikke udnytte kursfaldet fra udbytter til at købe BEAR certifikater. Hvis dit værdipapir på 100 kroner udbetaler 5 kroners udbytte, så modregner man de 5 kroner på certifikatet, så det stadig er 100 kroner værd.

Hvad er risikoen ved BULL / BEAR Certifikater?

Når du køber BULL og BEAR Certifikater, så er din endelige risiko det investerede kapital. Hvis du har investeret 100 kroner, så vil du kun tabe de 100 kroner. Du skal dog være opmærksom på, at jo højere Gearing du bruger, des hurtigere kan du tabe investeringen.

Hvis du har X10 gearing, så mister du din investering hvis det falder 10%, da du også skal betale de lånte 90%. Med andre ord, hvis du har investeret 100 kroner med X10 gearing, så har du en investering på 1.000 kroner. Herudaf er 900 kroner lånt.

Hvis investeringen falder 10%, så falder din samlede investering til 900 kroner, svarende til det gearede/lånte beløb, og investeringen er derfor tabt. Hvis du holder på den gearede investering i flere dage, så kommer der renter, og du kan derfor tåle mindre tab.

Hvordan beskattes BULL / BEAR Certifikater?

Når du investerer igennem disse CLC eller CFD kontrakter (ref. certifikater), så bliver de beskattet efter kursgevinstloven, som er opgjort efter kildeskatteloven. Det vil sige at disse certifikater er beskattet sammen med din normale indkomstbeskatning. Du burde derfor være opmærksom på om du overkommer indkomstgrænsen for topskat.

§ 12. Personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, og dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne gevinst og tab på fordringer og gæld, som omfattes af § 1, efter de regler, der er angivet i dette kapitel og § 29 samt i kapitel 4, 5 og 7.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1283#Par12

Hvis du handler igennem en dansk udbyder, vil de sørge for at informerer skat omkring dine investeringer. Bruger du derimod en udenlandsk udbyder, kræver det at man sætter sig bedre ind i den endelige lovgivning for disse instrumenter. Her anbefaler jeg at du læser følgende artikel: Daytrader.dk > Skat – certifikater (ETN)

Virksomheder bliver beskattet som kapitalindkomst, og skal derved opgøres ved årsopgørelsen. I 2022 vil det sige de 22% selskabsskat.

Alex Ahlgreen Westergaard

Alex Ahlgreen Westergaard

Med stor kærlighed for den økonomiske og teknologiske verden, elsker jeg at fordybe mig i at forbedre mine levevilkår. Forsøgte mig med min første virksomhed kort tid efter jeg fyldte 18 og siden da har jeg prøvet lidt af hvert.
Få børneopsparingen til at yngle - af Caroline Johansen
Gæsteindlæg

Sådan får du pengene på børneopsparingen til at yngle

Artiklen er skrevet af Caroline Johansen, kvinden bag Tradies.dk. Jeg fortæller i denne artikel om, hvordan du kan få dine børns børneopsparing til at vokse. Lidt baggrundsinfo Jeg er hverken finansiel rådgiver, ekspert eller har