Holdingselskab – 22% selskabsskat – Invester gennem egen virksomhed

Holdingselskab

Hvis du går med en iværksætter i maven, eller gerne vil afskærme dine investeringer fra dig selv, så har du sikkert overvejet at investerer igennem et selskab. For mange giver det mening at investerer privat, da man skal tage stilling til færre ting i løbet af året. Børsmægleren oplyser udbytter og afkast til skat, alt efter om det er lagerbeskattet eller efter realisationsprincippet.

I den her artikel tager vi et kig på at investerer igennem et selskab. Hvis du vil vide mere om aktieinvestering generelt, så læs om aktieinvestering her! Vores eneste mål med selskabet er at investerer i værdipapirer, og ikke at producere eller sælge produkter. Derfor giver det mening at stifte et holdingselskab struktureret som et Anpartsselskab (ref. ApS).

Hvis du er interesseret i at læse mere omkring, hvad er et holding selskab, så har advokaten Jacob Tøjner forklaret det godt i den linkede artikel. Her får du også en god forståelse for anvendelsen af et holdingselskab, hvis du vil starte selvstændige projekter i fremtiden.

Hvad kræver det at investerer med holdingselskaber?

Hvis du vælger at vil investerer igennem et selskab, så skal du i første omgang stifte et selskab. Her kan du vælge at stifte et Anpartsselskab (ApS) eller et Aktieselskab (A/S), for at have begrænset hæftelse i tilfælde af konkurs.

Hvis du vælger at stifte et ApS skal du i 2023 have en start kapitalværdi på 40.000 kroners. Det kan være penge, allerede opkøbte aktier eller maskiner, som skal overdrages og anvendes i selskabet. Vil du derimod have et A/S, skal du have en start kapitalværdi på 400.000 kroner, og dertil have en bestyrelse.

Når selskabet er stiftet, skal du have fat på en LEI-kode, som identificerer dit selskab på børsmarkedet. Det anvendes til at bekræfte at handlerne kommer fra dit selskab. Det blev indført som lovkrav i starten af 2018.

Flere banker og tjenester henviser dig til dansklei.dk når du vil investerer igennem et selskab, men der findes alternative services hvis du Googler “Virksomhed LEI koder”. En Lei kode kan koste fra 260 kroner om året og op.

Hertil er det vigtigt at undersøge omkostningerne ved at have en erhvervkonto i banken. Eventuelt hvad en revisor koster, hvis du ikke vil sidde med regnskabet selv.

Bogføring af handler og investeringer

Som virksomhed kan du vælge om du vil beskattes efter realisationsprincippet eller lagerprincippet. Her er det vigtigt at du gør op med dig selv, hvor likvide investeringer du vil foretage.

Hvis du har planer om at lave langsigtede investeringer, kan det give mening at følge realisationsprincippet. Investerer du derimod i likvide og udbyttebetalende investeringer, kan det være en fordel med lagerprincippet.

Kort opsummering: Realisationsprincippet betyder at man først betaler skat af det realiserede afkast ved salg af aktien. Herunder definerer man udbytter som direkte afkast, og skal indføres som indkomst til beskatning når de udbetales. Lagerprincippet betyder at man betaler en årlig beskatning af kursændringer, uanset om det er realiseret eller ej.

Når du køber aktier, så skal du sørge for at dokumenterer købet, antal og dets værdi. Det er vigtigt at vide når du enten sælger aktien eller opgøre kursændringen ved årsopgørelsen.

Beskatning som selskab

På et tidspunkt opnår man forhåbentligt et overskud eller positivt afkast eller nogle udbytter fra sine investeringer. Som virksomhed opgøre man sit regnskab i slutningen af sit regnskabsår. Det behøver ikke at følge kaldenderåret, så vær opmærksom på hvilket regnskabsår du stifter selskabet med.

Selskaber betaler kun selskabsskat af årets overskud, det vil sige omsætning minus udgifter. For at give et eksempel: Hvis du tjener 200.000 kroner, hvor af du betaler 25.000 kroner ud i lønninger og 5.000 kroner i kurtager. Så har du et overskud på 200.000 – 25.000 – 5.000 = 170.000 kroner før skat. Af de 25.000 kroners løn har du selv betalt personlig indkomstskat.

Når du har positivt afkast og modtager udbytter som selskab, skal indtægten medregnes i selskabets indtægter. Det vil sige at aktieinvestering og beskatningen ikke er adskilt i et selskab, ligesom hvis man investerer privat.

I 2023 er selskabsskatten på 22%, men der er lige nu forhandlinger i folketinget om at sænke selskabsskatten gradvist til 19% i 2025. Hvis du har investeret under loftet på en aktiesparekonto, så kan det være en skattemæssig fordel af udfylde aktiesparekonto privat før man stifter selskab.

Vigtige paragraffer fra aktieavancebeskatningsloven

Der er meget lovgivning at tage stilling til, når man begiver sig ud i at drive selskab og dertil investerer i aktier. Her får du et overblik over de væsentlige paragraffer, som får dig igang. Jeg anbefaler dog at du snakker med en revisor om dine forhold, så du får et mere retvisende indblik.

De følgende paragraffer er ikke den fulde lovgivning, da der er forskellige ting at tage stilling til. Disse paragraffer giver dog et godt indblik i, hvilke vilkår man skal forholde sig til, at investerer gennem selskab. Du kan læse den fulde lovgivning her: Aktieavancebeskatningsloven

§ 5. Såfremt en skattepligtig ejer aktier med samme rettigheder, der er erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de først erhvervede aktier for de først afståede.

Når man køber aktier og investeringsbeviser, sælger man dem i samme rækkefølge som man køber dem. Hvis du køber 100 aktier til 50 kroner, derefter 100 aktier til 120 kroner. Hvis du sælger 50 aktier til 145 kroner, så sælger du halvdelen af de første 100 aktier til 50 kroner. Du får derved et positivt afkast på 95 kroner, og ikke 25 kroner.

§ 8. Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktier omfattet af § 4 C medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Hvis man ejer mere end 10% af et selskab, så betegnes man som moderselskab, og skal ikke betale skat af udbytter eller ved frasalg. Hvis du laver et frasalg som får dig under 10% ejerskab, vil efterfølgende frasalg eller udbytter være skattepligtige, indtil du igen er på eller over 10% ejerskab. Der kan dog være udlandske skatter på udbetaling af udbytter, men du beskattes ikke af det modtagne beløb i Danmark.

§ 9. Gevinst på aktier, der ikke er omfattet af § 8, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog § 10.

Hvis du har valgt at blive beskattet efter lagerprincippet er denne paragraf ikke så vigtig at forholde sig til, da du betaler skat årligt, uanset om du realiserer afkastet. Har du derimod valgt at blive beskattet efter realisationsprincippet, skal dine udbytter og realiserede afkast beregnes ind i samme regnskabsår. Det bliver afgjort af dagen hvor udbytterne bliver annonceret (X dagen) og dagen hvor på aktierne sælges.

§ 10. Gevinst og tab på egne aktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Køb af aktier er ikke en udgift, kurtage og renter er

Når du modtager udbytter eller sælger en aktie med positivt afkast, så er det en indkom i selskabet. Her skal du være opmærksom på, at pengene høre til det tilhørende regnskabsår og skal beskattes (medmindre du ejer +10% af selskabet ved udbyttebetalingen eller frasalget).

Her vil mange tænke at de kan geninvesterer pengene uden at skal betale skat. Du skal ikke betale skat når afkastet realiseres eller udbyttet udbetales. Derimod skal fortjenesten bogføres og medregnes ved årsopgørelsen, hvor efter fortjenesten skal beskattes.

Når du investerer i aktier, så har du ikke en udgift, som kan trækkes fra. Ligesom når man køber et varelager, så laver man blot kapitalen om til en anden værdiform. Du skal derfor sørge for at have likvid kapital (ref. penge på kontoen) til at betale din selskabsskat.

Du kan dog trække eventuelle udgifter ved købet fra, som kurtage og valutaveksling. Hvis du investerer i instrumenter med administrationsgebyrer eller renter, kan de også trækkes helt eller delvist fra.

Muligheder for dækning og udbetaling fra selskabet

For at opnå en god økonomisk balance, så anbefales det at man balancere udbetalinger imellem løn og udbytter. Hvis du opstiller selskabet rigtigt, så kan du opnå mange fordele via selskabet. Det kan være fri bil til rådighed med tank kort, hvor du kun skal betale den årlige beskatning af fri benyttelse privat.

Måske har du købt en lille lejlighed, hvor du kan bo som hovedaktionær, som også betales via skat som fri benyttelse. Der er mange måder at opstille en fordelagtig situation ved at have et selskab. Du kan afskrive begge ting i selskabets regnskab, så i selskabet opbygger du en portefølje af aktiver imens.

Dine private udgifter og hertil skatter skal selvfølgelig dækkes. Her anbefales det at finde en god balance mellem udbytter fra dit selskab til dig, og eventuelle lønninger. Hvis du har udgifter for 16.000 kroner om måneden i beskatning af fri benyttelse af bil og bolig. Så skal du finde ud af hvor meget du skal bruge til mad og andre omkostninger.

Her er der mange måder at opsætte udbetalinger. Det anbefales at finde en sund balance imellem lønninger og udbytter, da man kan optimere sine skatteforhold til ikke at opnå personlig topskat.

Opsummering: Investering gennem selskab

Ved at investerer igennem et selskab, så opnår du en fordelagtig adskilning mellem dine investeringer og dine private økonomiske forhold. Du opnår en generel lavere beskatning på de gevinster der ikke udbetales som løn. Husk at der er penge at hente ved at udfylde en privat aktiesparekonto først.

Selve investeringen i aktier eller andre instrumenter er ikke udgifter, og du skal stadig beskattes af pengene. Du betaler ikke skatten ved realisering af afkastet, men ved årsopgørelsen. Du kan derved geninvesterer 100% af pengene, hvis du senere kan skaffe kapitalen til at betale skat. Det kan f.eks. være en taktik ved udbytteinvestering.

Hvis du opnår et ejerskab på 10% eller mere, så er du ikke beskattet af udbytter eller frasalg af din investering. Det kan også gøre en nysgerrig på at investerer i små selskaber eller udvide med venture funding (ref. investerer i mindre og nystartede selskaber, som mangler kapital og eventuel vejledning/ekspertise).

Hvis man opstiller tingene rigtigt kan man opnå økonomiske fordele ved at eje ting igennem selskabet og nøjes med beskatning af fri benyttelse, såfremt selskabet er likvid nok til at kan betale lønnen til at dække disse beskatninger og dertil generelt forbrug (Eller har et arbejde som kan dække disse udgifter).

Kilder

Alex Ahlgreen Westergaard

Alex Ahlgreen Westergaard

Med stor kærlighed for den økonomiske og teknologiske verden, elsker jeg at fordybe mig i at forbedre mine levevilkår. Forsøgte mig med min første virksomhed kort tid efter jeg fyldte 18 og siden da har jeg prøvet lidt af hvert.
Aktiesparekonto
Børs Starter

Aktiesparekontoen – Kun 17% skat af dine investeringer

Start en aktiesparekonto og betal en fordelagtig lav beskatning på kun 17%. I 2022 kan du indskyde op til 103.500 kroner på din aktiesparekonto, og investere dem i både aktier, fonde og ETF’er. Slip for