Investering med SU-Lån – Er det risikoen værd? (2020)

SU-lån

Der er mange som spekulere i at investerer med den lave rente fra SU-lån. Det er billigt at optage gæld fra staten imens man studerer, men giver det mening at geare op til 100% af sine investeringer, fordi det er billigt? Lad os tage et tættere kig på matematikken, så vi afgøre om og hvornår det kan være en god investering.

Den her artikel er baseret på vilkårene ved starten af 2020, så vær opmærksom på om forholdende har ændret sig, hvis du læser den senere!

Hvad er SU og SU-lån?

Når du er igang med at tage en SU-berettiget uddannelse, så har du adgang til at modtage offentlig støtte under uddannelsen. Dertil har staten valgt at udbyde et studielån, til dem som ikke kan nøjes med den berettigedet SU.

Det vil sige at du får adgang til at optage et SU-lån fra staten, så længe du er berettiget til at modtage SU under din uddannelse. Kan du derimod nemt leve på den generelle studie-støtte, så kan du altså optage lånet til at spekulerer i at investerer dem.

Når du modtager din SU/SU-lån, bliver de udbetalt til den Nem Konto, som er registreret ved staten. Hvis du ikke er sikker på hvilken konto det er, bør du kontakte din bank. Alle offentlige udbetalinger bliver udbetalt til en udvalgt Nem Konto, såfremt andet ikke er beskrevet hos udbetaleren.

Hvor meget SU kan jeg få?

Så snart du er godkendt eller optaget til studiet, kan du ansøge om at modtage SU under uddannelsen. Det eneste krav er at du er fyldt 18 år, så du ikke længere betragtes som et barn under forsørgelse fra dine forældre.

Hvis du er hjemmeboende, kan du modtage helt op til 2.691 kroner om måneden, alt efter hvad dine forældre tjener. Er du 18-19 år og er udeboende, kan du få helt op til 6.243 kroner om måneden. Er du fyldt 20 år og er udeboende, får du altid den fulde sats på 6.243 kroner om måneden.

Det er vigtigt at forholde sig til 2 ting. Uddannelsesstøtten er altid angivet før skat, så du vil få mindre udbetalt, hvis dit års fortjeneste overgår personfradraget. Kan støtten dække dit faste månedlige budget? Hvis du ikke er i stand til at leve på din SU, bør du ikke spekulerer i at optage lån til at investerer, men derimod fokuserer på dine omkostninger.

Hvor meget kan jeg låne på SU?

Hvis du er i stand til at leve på din normale SU. efter skat, kan du spekulerer i at optage et SU-lån, som du kan investerer. Du kan starte med at optage lån fra samme måned, som du er berettiget til at modtage SU. Herefter bestemmer du selv i hvilke måneder du låner penge.

Du kan låne op til 3.194 kroner on måneden, som du får udbetalt. Lån er ikke beregnet som en indtægt, og der derfor ikke beskattet. Hvis du er forsøger med barn, kan du låne yderligere 1.598 kroner, så du samlet får 4.792 kroner udbetalt.

BONUS A: Hvis du er under 20, eller hjemmeboende, så kan du få forhøjet SU-Lån. Her får du adgang til at låne forskellen på din sats og den maksimale sats. Det vil sige, at hvis du er hjemmeboende og modtager 997 kroner om måneden, så kan du låne (2.691-997=) 1.694 kroner ekstra om måneden.

BONUS B: Når du er færdig med dit studie, kan du optage et slutlån. Slutlånet er normalt beregnet til folk, som har brug for penge under overgangen mellem uddannelser eller over til et nyt job. Her kan du låne 8.241 kroner i op til et år efter end studie. Vi vender tilbage til det her lån senere!

Hvad er mit totale SU-lån?

Loftet for SU-lån ændres årligt, så det er svært at lave en fuldendt beregning. Det bedste vi kan gøre, er at kigge på historiske tal og lave en forventning til fremtidige tal. Her er lofterne for de seneste 3 år:

 • 2020: 3.194 kr/mdr
 • 2019: 3.155 kr/mdr (-39 imod 2020)
 • 2018: 3.116 kr/mdr (-39 imod 2019)

Hvis vi skal gå ud fra at tallet stiger med 39 kroner om året, så vil vi få følgende lånemuligheder:

 • 2020: 3.194 kr/mdr, dvs. 38.328 totalt før renter.
 • 2021: 3.233 kr/mdr, dvs. 38.796 totalt før renter.
 • 2022: 3.272 kr/mdr, dvs. 39.264 totalt før renter.
 • 2023: 3.311 kr/mdr, dvs. 39.732 totalt før renter.
 • 2023: 3.350 kr/mdr, dvs. 40.200 totalt før renter.

Hvad koster et SU-lån?

SU-lånet fungerer ligesom normale kommercielle lån, hvor man bliver pålagt en årlig eller månedlig rente. Lånet fra staten til studerende er et lån med hybrid-renter. Du betaler 4% rente imens du studerer, og her efter falder renten til diskonto-renten + 1%. Renterne bliver afregnet på månedlig basis.

Her skal vi have fat på regnestykket R^(1/12)-1 for at omregne den årlige rente til måneds rente. Efter vi har betalt renten, så bliver beløbet til 104%, altså 4% over startbeløbet. I matematisk begreb bliver det til 1,04 og får derfor regnestykket 1,04^(1/12)-1 = 0,327% rente om måneden.

For at pålægge renten, så tager vi den totale gæld, og ganger med 1,00327. Hvis vi låner 1.000 kroner, vil gælden stige til 1003.27 kroner. Næste måned låner vi igen 1.000 kroner, så vores samlede gæld er 2003.27. Efter rente stiger gælden til 2009.82 kroner, på grund af rentes rente.

Når du er færdig med studiet, og falder til 1%, så bliver din månedlige rente altså 1,01^1/12 = 0.083%, eller 0,00083 omregnet til matematisk procent.

Hvor meget gror gælden over 5 år?

Inden vi begynder at kigge på investeringer, så er det vigtigt at kende den langsigtet risiko først. Derfor vil vi nu lave en beregning på hvor meget vores gæld stiger over de næste 5 år.

Beregningen følger den månedlige rente, men istedet for 1.000 kroner, så tilføjer vi det årlige loft hver måned. Istedet for at give dig den fulde beregning, så får du de endelige tal her:

 • Efter 1 år: 39.153,46 kroner (825,46 kroner er renter)
 • Efter 2 år: 80.351,15 kroner (3.227,15 kroner er renter)
 • Efter 3 år: 123.674,81 kroner (7.286,81 kroner er renter)
 • Efter 4 år: 169.209,51 kroner (13.089,51 kroner er renter)
 • Efter 5 år: 217.043,67 kroner (20.723,67 kroner er renter)
Forventet SU-Lån 2020-2025

Efter 5 år betaler du altså 20.723,67 kroner i renter for at låne 196.320 kroner (før renter). Dine renter udgør altså 10,56% af dit lånte beløb. Her har du altså ikke betalt de fulde 4% rente af de seneste 11 måneders lån, før du gå over på diskonto+1% renterne.

Hvor meget afkast skal mine aktieinvesteringer mindst give?

Hvis du vælger at investerer dit SU-lån i børsmarkedet, så er der en risiko for at tabe sine penge. Det er derfor vigtigt at du opgøre med dig selv, hvor mange penge du vil låne og risikere at tabe.

Lad os i første omgang regne ud, hvor meget vores investeringer skal afkaste, for at vi går i nul med renten. Vi har nu fået opgjort at renten er 4% om året eller effektivt 0,327% om måneden.

Vi har 2 muligheder for at investerer i aktier. Vi kan vælge en helt normal investerings konto, hvor vi betaler 27/42% i skat af realiseret afkast og udbytte. Vi kan også vælge at investerer på en aktiesparekonto, til en fast lav beskatning på 17%. Her er det vigtigt at kigge på indskudsloftet, som lige nu er på 51.100 kroner i 2020, og svarer til 1,24 års lån.

Hvis du vælger at investerer igennem en normal investerings konto, så skal du altså have et månedligt afkast på 0,00327/(1-0,27) = ~0.45%. Hvis du låner 1.000 kroner, udvikler det sig til 1003,27. For at modveje det med 27% beskatning, skal du altså afkaste 4,5 kroner. (4,5 – 27% = 3,285 kroner)

Vælger du derimod aktiesparekontoen, som er årligt lagerbeskattet. Her betaler du 17% af årets positive afkast og udbytter. Det betyder at du enten skal realisere et afkast eller modtage udbytter for at betale den årlige skat. Her skal du have et månedligt afkast på 0,00327/(1-0,17) = ~0,40% (0,394% rundet up, så vi ikke ender med for lidt på kontoen).

Her er det vigtigt at huske, at de 0.40% og 0.45% kun overkomme den månedlige rente, her fra mangler du stadig at afbetale på det lånte beløb. Da du ikke afbetaler på gælden før Januar 1 år efter stoppet studie, så er det lige nu vigtigere at akkumulerer en indtægt der er højere end renterne, end selve afbetalingerne.

Eksempel på en investeringsstrategi med SU Lån

Målet er at optimere vores situation i forhold til beskatning og afkast. For at sikre at man ikke ender med en masse gæld efter forløbet. For at få de bedste vilkår muligt, er det vigtigt at vi kan udfylde loftet på aktiesparekontoen, så vi ikke bliver lukket ude af positivt afkast imellem 2 år.

Første års lån er nød til at gå direkte ind på aktiesparekontoen, da vi må fylde op til 51.100 kroner. Da det er første år, så gør kursændringerne ingen forskel for os, da man bruger sidste års opgørelse, for at se hvor meget man på fylde op i løbet af året. Hvis du allerede har en aktiesparekonto med et årsresultat vil din beregning blive påvirket.

Næste år fylder vi op til loftet, og så skifter vi over til den tungere beskatning på en normal investerings konto. Jo bedre vi kan optimerer vores økonomi, des nemmere er det at opnå målet.

Vi så i regnestykket før at vi skal afkaste minimum 0,40% om måneden, af den totale gæld. Her er vi nød til at kigge på udbytteaktier, der betaler 0,40*12 = 4,80% udbytte om året. Her er det en fordel at finde udbytteaktier med månedsudbetalinger.

Investering i Udbytte, Udbytte, Udbytte

Her kan vi som eksempel tage Diversified Royalty Corp (DIV), som i skrivende stund koster 1,60 CAD (~7,82 DKK) og udbetaler 0,017 CAD (~0,08 DKK) om måneden, svarende til 12,50% af købsprisen om året. For 3.194 kroner kan vi købe (3.194-29)/7,82= 404 aktier, da vi også skal betale kurtage. Derved får vi et totalt månedligt udbytte på 404*0,017= 6.868 CAD om måneden, svarende til 33,55 kroner i skrivende stund (23. Maj 2020).

Status efter første måned er at vi har lån 3.194 kroner, som er forrentet med 10,46 kroner. Via vores investering har vi fået 33,55 kroner ud, som først beskattes i slutningen af året. Ved at geninvesterer de 33,55 kroner i flere udbytte aktier, er vi i stand til at overkomme rentes rente fra lånet, ved at skabe rentes rente af udbyttet.

33,55 / 3.204,46 * 100 = ~1.05% udbytte imod lånet efter renter.

Ved at akkumulere vores udbytte, også kaldet rentes rente, så kan vi nøjes med at gemme udbytterne fra November og December til at betale skatten. Skulle skatten være højere end de 2 måneders udbytter, så kan vi altid afbetale med en smule fra Januar lånet.

Du kan også vælge at gemme dem fra måned til måned, og og så nøjes med den lavere rentes rente effekt. Hvis du fortrækker en sikker fremgang kan du også afbetale renten før du geninvesterer dine udbytter.

Det er vigtigt at huske, at så længe aktien ikke falder voldsomt i pris, så er dine lånte penge stadig til rådighed ved at sælge porteføljen. Du betaler kun skat af det positive afkast og udbytter. Falder porteføljen i værdi så får du et skattefradrag på udbytter og fremtidig positivt afkast.

Du skal huske at aktier falder i relation til udbetaling af udbytte. Du skal derfor ikke blive nervøs for at dine aktier falder i værdi, når der bliver udbetalt udbytter. Hvis de falder generelt, skal du gøre op med dig selv, om udbyttet er mere værd end aktiekurs faldet.

Akkumulering af afkast indtil afbetaling

Imens du studerer og låner penge, er det vigtigt at du kan akkumulerer udbyttet. Når du er færdig med studiet, så afregner 1% rente om året. Det svarer til 0,083% om måneden. Her får du muligheden for enten at spare op til at afbetale gælden hurtigt, eller at akkumulerer viderer.

217.043,67 gror hver måned med de 0,083%. Efter 1 år vil gælden være steget til 219.214,11 kroner (+2.170.44 kroner i renter). Din gæld vil stige med 1% indtil du er færdig med at afbetale gælden, så længe du er i stand til at afbetale.

Hvis du investerer i udbytte aktier, og har overgået de 4%, så ville du nu have 3% i overskud, hvor du kan forøge dine investeringer eller sparer op til afbetaling.

Hvilke risikoer skal jeg forholde mig til?

Når du investerer dit SU-lån skal du være opmærksom på dine portefølje. Her skal du være ekstra opmærksom på om aktien falder ud over udbytte, så du kan minimerer dine generelle tab. Dertil skal du også holde øje med at dine aktier ikke skære ned på eller fjerner sine udbytter.

SEK/DKK Exchange
Konverteringen viser hvor mange DKK du får for 100 SEK. XE: SEK to DKK

Du skal også være opmærksom på valutakurser når du investerer i udlandske aktier, da du både investerer i virksomheden og møntfoden som de operer i.

Havde du investeret i svenske aktier i 2016, ville du få mindre retur i 2020, også selv om aktien steg 10%. Det er alene fordi SEK er faldet omkring 12,5% i forhold til DKK. Hvis du lavede en valutaveksling på 100 Svenske kroner den 1 Januar 2020, ville du få udbetalt 71,21 Danske kroner.

Renter er altid variable. Lige nu har vi fordelagtige renter på 4/1%, men det kan ændre sig i fremtiden. Renterne kan både blive fordelagtigt lavere, men det kan også blive højere. Du skal løbende holde dig opdateret med dine forhold til SU-lånet og til markedet. Hvis du mister oversigten, kan du hurtigt ende i en dårlig situation.

Opsummering: Investering af SU-lån i aktier

Først skal du finde ud af hvor meget du kan få i SU, så du ved hvordan dit budget kommer til at se ud. Herefter er det vigtigt at gå i dybden med dine udgifter, så du kan skabe en detaljeret oversigt. Du skal have et økonomisk frirum, så du ikke låser dig selv inde.

Når du har styr på din økonomiske situation, skal du finde ud af hvor meget du kan låne. Lav en beregning over hvor meget du regner med at låne om måneden, og hvor meget det kommer til at koste dig i renter. Et detaljeret overblik viser dig hvor meget du kan tjene, eller tabe, alt efter hvor godt du klarer dig.

Her efter skal du dykke dybt ned i hvordan du planlægger dine investeringer. Hvad er målet med investeringen, er det en kort, mellem eller langsigtet investering? Kan du overkomme dine månedlige eller årlige renter (og renters renter) med dine investeringer?

RÅD: Pas på med at investerer for mange penge i den samme ting, hvis du har muligheden for at dele investeringerne ud. Ved at investerer i flere ting sikre du dig selv imod konkurs, nedskæring eller stop af udbytter eller hvis en virksomhed falder i pris.

Kilder

Alex Ahlgreen Westergaard

Alex Ahlgreen Westergaard

Med stor kærlighed for den økonomiske og teknologiske verden, elsker jeg at fordybe mig i at forbedre mine levevilkår. Forsøgte mig med min første virksomhed kort tid efter jeg fyldte 18 og siden da har jeg prøvet lidt af hvert.
Aktiesparekonto
Børs Starter

Aktiesparekontoen – Kun 17% skat af dine investeringer

Start en aktiesparekonto og betal en fordelagtig lav beskatning på kun 17%. I 2020 kan du indskyde helt op til 100.000 kroner på din aktiesparekonto, og investere dem i både aktier, fonde og ETF’er. Slip

ETF Investerings-spredning
Børs Starter

Investering i ETF’er for begyndere 2020

ETF er på dansk en børsnoteret lukket investeringsforening. Du kan ikke indskyde eller trække penge ud af en ETF, da man handler investerings-beviserne mellem investorer på børsen, og ikke med fonden selv. Det betyder at

kom igang med freelance arbejde
Selvstændig

Sådan kommer du igang med freelance arbejde i 2021

Freelance arbejde er et ord der bruges i flere sammenhænge, men oftest referer man til en person der arbejder på et individuelt projekt, uden at være ansat i virksomheden. Når man bliver ansat til at