Nordnet Månedsopsparing vs Aktiesparekonto – Hvor får du mest for pengene i 2023?

nordnet månedsopsparing - aktiesparekonto saxobank

Er du i tvivl om du skal skal oprette en Nordnet månedsopsparing eller investere gennem en Aktiesparekonto? Er den gratis købskurtage på månedsopsparingen billigere på den lange bane?

Først vil jeg gøre dig opmærksom på at Aktiesparekontoen har et indskudsloft på 106.600 kroner i 2023. Derfor vil den primære fokus i artiklen ligge på de første 106.600 kroners investeringer.

Hvad er Nordnet’s månedsopsparing?

Nordnet har et investerings produkt der kan hjælpe dig med at akkumulere din formue gennem investeringsforeninger, fonder og ETF’er. Månedsopsparingen giver dig muligheden for automatisk at investere et beløb i en række selv valgte fonder hver måned. Du vælger et loft for hvor meget der må investeres og hvordan pengene skal fordeles på dine valgte fonder.

Produktet indeholder ingen købskurtager, så du skal kun fokusere på de årlige omkostninger, salgskurtage og beskatning. Her skal du være opmærksom på om de valgte investeringsforeninger og fonder er aktiebeskattet eller kapitalbeskattet. Om de er beskattet efter lagerprincippet eller realisationsprincippet.

Hvad er en Aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen er en selvstændig depot type, som er isoleret fra andre investerings kontotyper. Du kan kun have én aktiesparekonto per person, og du kan kun (i 2023) indskyde op til 106.600 kroner på kontoen. Derudover er kontoen fordelagtigt fast beskattet på kun 17% efter lagerprincippet.

Kontoens formål er at få flere danskere til at investere sine penge i markedet, istedet for at have pengene stående på deres bank kontoer. På den måde kommer pengene i omløb og kan hjælpe os med at gro økonomisk.

Realisationsprincippet vs Lagerprincippet

På et tidspunkt vil du opnå et afkast af dine investeringer, som skal beskattes. Det kan være ved at sælge en del af din portefølje eller ved at modtage udbytter. Her får du en kort opsummering af de 2 beskatningsformer, så du ved hvad du skal holde øje med.

Realisationsprincippet betyder at du er beskattet af realiseret positivt afkast (gevinst). Omvendt opnår du et skattefradrag for realiseret negativt afkast (tab). Du opgøre afkastet ved at tage salgsprisen og trække købsprisen fra, begge priser efter eventuelle kurtager og gebyr. Udbytter er betegnet som et direkte afkast, så her beskattes du af det fulde beløb.

Hvis du har købt 100 aktier til en samlet værdi af 1.000 kroner, som ved salget er 1.600 kroner værd, så skal du beskattes af de 600 kroners positive afkast ved salgstidspunktet.

Lagerprincippet betyder at du er årligt beskattet af det udviklede afkast. På samme måde skal du betale skaf af positivt afkast (gevinst) og får et fradrag af negativt afkast (tab). Den primære forskel er at man opgøre afkastet årligt, uanset om det er realiseret eller ej. Du skal altså beskattes uanset om du har solgt en del af din beholdning.

Hvis du har købt 100 aktier til en samlet værdi af 1.000 kroner, som ved årsopgørelsen er 1.600 kroner værd, så skal du beskattes af de 600 kroners positive afkast ved udgangen af året.

Månedsopsparing vs Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen er udbudt ved de fleste banker der tilbyder aktieinvestering. De fleste vælger dog at oprette sin aktiesparekonto ved Saxo Bank, da de har de bedste priser og vilkår. Det er også muligt at have sin aktiesparekonto ved Nordnet, hvis man gerne vil samle alting samme sted.

For at lave en gennemgående sammenligning, så laver vi et syntetisk eksempel. Det vil sige at beregningerne er lavet ud fra fastsatte og forudbestemte tal. Du kan derfor kun bruge dette eksempel til at holde dem op imod hinanden objektivt.

Hvis du først vil have en gennemgående sammenligning mellem Nordnet og Saxo Bank, så har vi lavet en artikel om hvem er billigst, Nordnet eller Saxo Bank? Lad os opstille nogle parametre for vores eksempel. Der har jeg også lavet en 12-måneders opstilling mellem Månedsopsparingen, Aktiesparekontoen og 2 normale investeringskontoer ved Nordnet og Saxo Bank.

5 års syntetisk sammenligning

Før at vi kan sammenligne en Nordnet Månedsopsparing og Aktiesparekonto ved Saxo Bank. Så skal vi først have opstillet nogle parametre, som sikre os at begge kontoer behandles ens.

I 2023 må du kun indskyde op til loftet på 106.600 kroner, på en aktiesparekonto. For at give dig mest muligt at sammenligne med, så kommer vi til at sammenligne aktiesparekontoen med 2 Nordnet månedsopsparinger. En der er beskattet efter realisationsprincippet og en efter lagerprincippet.

For at gøre det nemt og simpelt så opgøre vi det som årlige totaler. På den måde kan du nemt se hvad der sker, set gennemsnitligt. Da man sjældent kan investere det fulde beløb lige på, kommer vi til at regne ud fra en aktiepris af 7 kr/stk.

  • Ved Nordnet kan vi købe (X-29)/Y aktier
  • Ved Saxo Bank kan vi købe (X-14)/Y aktier
  • X er købsbeløbet og Y er aktiekursen

Nordnet har en Kurtage på minimum 29 kroner og Saxo Bank på minimum 14 kroner. Dette er relevant for hvor mange aktier vi kan købe, baseret på hvor mange penge vi har på kontoen at investere for. Hvis vi for eksempel har 1.000 kroner og køber aktier til de 7 kr/stk, så kan vi kun købe 138 aktier ved Nordnet, men 140 aktier ved Saxo Bank.

  • 0,45% årlige administrative omkostninger af fonder efter Morningstar analysen af amerikanske fonders gennemsnitlige omkostninger.
  • 8% syntetisk årlig vækst fordelt ud på alle måneder, det vil sige (1.08^(1/12)-1=) ~0.64340% om måneden.
  • 2023 skattesatser: 27/42% split ved 58.900 kroner på månedsopsparingen og 17% på aktiesparekontoen.
  • Ingen valuta eller vekslings-gebyr for at holde tallene overskuelige.
  • NMR = Nordnet Månedsopsparing efter Realisationsprincippet
  • NML = Nordnet Månedsopsparing efter Lagerprincippet
  • SAM = Saxo Bank Aktiesparekonto med Månedlige investeringer
1.000
kr/mdr
PosteringNMRNMLSAM
År 1Investeret
Kurtage
Fondgebyr
Afkast
Beskatning
Formue
11.998,00
0,00
56,30
513,61
0,00
12.511,61
11.998,00
0,00
56,30
513,61
138,67
12.511,61
11.830,00
168,00
55,51
506,42
86,09
12.336,42
År 2Investeret
Kurtage
Fondgebyr
Afkast
Beskatning
Formue
23.996,00
0,00
173,41
2.028,33
0,00
26.024,33
23.996,00
0,00
173,41
2.028,33
547,65
26.024,33
23.660,00
336,00
170,98
1.999,93
339,99
25.659,93
År 3Investeret
Kurtage
Fondgebyr
Afkast
Beskatning
Formue
35.994,00
0,00
356,19
4.624,25
0,00
40.618,25
35.994,00
0,00
356,19
4.624,25
1.248,55
40.618,25
35.490,00
504,00
351,21
4.559,50
775,12
40.049,50
År 4Investeret
Kurtage
Fondgebyr
Afkast
Beskatning
Formue
47.999,00
0,00
609,93
8.387,82
0,00
56.386,82
47.999,00
0,00
609,93
8.387,82
2.264,71
56.386,82
47.327,00
672,00
601,39
8.270,38
1.405,96
55.597,38
År 5Investeret
Kurtage
Fondgebyr
Afkast
Beskatning
Formue
59.997,00
0,00
940,28
13.412,45
0,00
73.409,45
59.997,00
0,00
940,28
13.412,45
3.621,36
73.409,45
59.157,00
840,00
927,11
13.224,65
2.248,19
72.381,65
Opgørelse
(Totaler)
Investeret
Fondgebyr
Beskatning
Afkast
59.997,00
2.136,12
9.165,73
17.591,20
59.997,00
2.136,12
7.820,95
18.935,99
59.157,00
2.106,21
4.855,35
21.526,93
* OBS, overstående at baseret på syntetiske/forudbestemte værdier, for at give et objektivt billede, som kan holdes op imod hinanden.
** Overstående udregning vil blive tjekket efter løbende, fejl kan forekomme.

Hvis vi tager et kig på beregningerne ovenfor, så er der ikke den store forskel på lagerbeskatning og realisationsbeskatning. Vi opnår dog en mindre fordel ved den lavere beskatning på aktiesparekontoen. For at gøre testen komplet, så er opgørelsen efter salg af alle aktierne, så vi kan sammenligne udviklingen med alle skatter og gebyrer.

Det er dog spændende at se, at der er cirka 1.400 kroner mellem de 2 nordnet opsparinger, alt efter om man betaler skatten løbende eller først ved salget. Dog er det også overraskende, at der kun er 2.600 kroner mere afkast, når vi betaler næsten 10% mindre skat ved aktiesparekontoen. Vi skal dog huske, at vi også har betalt mere i fondgebyr, fordi vi har kunne investere mere penge på aktiesparekontoen.

Hvis du investere 1.000 kroner om måneden, så er det altså mindre forskelle vi er oppe imod. Hvis du derimod investere større beløber, eller oplever større afkast end 8% om året, så kan disse forskelle hurtigt blive store. Hvis du er lidt teknisk med et excel ark, så kan du prøve at lave nogle beregninger, og se hvad der giver mening for dig.

Du skal dog være opmærksom på, at du kan højest investere 106.600 kroner på din aktiesparekonto i 2023. Hvis du ikke når den grænse inden for et par år, så giver det altid mening at starte der hvor skatten og kurtagen er lavest. Derefter kan du finde ud af, hvad der giver mening for dig. Medmindre du vil investere i aktier eller fonde, som ikke er godkendt på aktiesparekontoen.

Alex Ahlgreen Westergaard

Alex Ahlgreen Westergaard

Med stor kærlighed for den økonomiske og teknologiske verden, elsker jeg at fordybe mig i at forbedre mine levevilkår. Forsøgte mig med min første virksomhed kort tid efter jeg fyldte 18 og siden da har jeg prøvet lidt af hvert.