Call og Put Optioner – Rettighederne til at købe og sælge aktier til forudbestemte priser

Optioner, Call Optioner, Put Optioner

Hvis du har en stærk tiltro til at aktier stiger eller falder i værdi, kan det give mening at spekulerer i optioner. Det giver dig rettigheden til at købe eller sælge aktier, til en forudbestemt pris, inden for en forudbestemt periode. Men det er ikke et krav at du køber eller sælger aktierne, derved navnet “option” på engelsk, hvilket på dansk betyder “mulighed” på dansk.

Hvis du er ny til investering, anbefales du først at lære omkring generel aktieinvestering først. Dertil skal du være opmærksom på at optioner er avancerede investerings-instrumenter, som oftest bruges af banker og investeringsselskaber. For at opnå det fulde potentiale af optionhandel, bør du overveje at investerer gennem selskab.

Hvad er en option?

Der findes 2 varianter af optioner, som af hver sin side af en mønt, opnår samme formål. Du kan handle Call Optioner, hvilket giver dig rettigheden til at købe aktier, hvor imod Put Optioner giver dig rettigheden til at sælge aktier.

CALL Optioner er en god måde at købe aktier, hvis du forventer at aktiekursen vil stige i pris, inden for en forudbestemt tidsperiode, til en forudbestemt pris. En god måde at huske det på, er ved at CALL referer til “kalde på”. På Nordnet kaldes disse også for “Købsoptioner”.

PUT Optioner er derimod en god måde at sælge aktier, hvis du forventer at aktiekursen vil falde i pris, inden for en forudbestemt tidsperiode, til en forudbestemt pris. En god måde at huske det på, er ved at PUT referer til at “putte ud”. På Nordnet kaldes disse også for “Salgsoptioner”.

Optioner kan have en løbetid på alt fra 1 måned til 3 år. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på hvornår optionen udløber, og til hvilken pris. Dertil skal du huske at optionen udløber, så hvis du er interesseret i at købe eller sælger, skal du indløse optionen inden udløbstidspunktet.

Begge optioner har 2 sider, både køb og salg

Uanset om du handler Call optioner eller Put optioner, så er der 2 sider af handlen. Der er dem som er interesseret i at købe rettighederne til at udføre optionen, og dem som sælger muligheden. For at kan købe Call optioner, skal der først være nogen som er interesseret i at sælge.

De 2 sider af begge optioner er modsigende. Som investor i Put Optioner spekulerer man typisk i kursfald. Her betaler man en premium for at få rettighederne til at sælge til dagens kurs, så man kan udligne kursfaldet. På den anden side er der en som spekulere i at aktien stiger i værdi, og sælger derfor put optionen imod denne premium indtægt.

Det kan være lidt forvirrende i starten, så du får lidt mere information om de 2 individuelle muligheder.

Call Optioner, retten til at købe

Hvis du som investor tror at en aktie vil stige i værdi inden for en forudbestemt periode, kan du vælge at købe Call optioner. De giver dig rettigheden til at købe aktier i fremtiden, som markeds værdien er idag. Det koster en premium til sælgeren, som tilbyder at sælge aktierne til dig, hvis du indløser optionen.

Det vil sige, at som køber, har du rettigheden men ikke obligationen til at købe andres aktier. Prisen er forudbestemt sammen med udløbsdatoen. Fordelen ved at købe disse rettigheder er, at du kun kan tabe det investerede beløb i optionen. Du er altså begrænset fra tabet af sælge aktierne, hvis de falder i værdi.

Sælgeren af optionen vil typisk spekulerer i at aktien falder eller ændre sig minimalt. På den måde kan de tjene penge på den betalte premium, når andre køber rettighederne fra dem.

Sådan tjener man penge på Call optioner

Hvis du køber call optioner, så får du rettigheden til at købe aktier, til en forudbestemt pris og udløbsdato. Hvis du køber rettigheden til at købe Danske Bank til 80 kroner, for en 5 kroners premium. Så skal aktien altså stige minimum 5 kroner før optionen udløber, før at du tjener penge på handlen.

Du skal derfor huske at indberegne prisen af optionen ind i købskursen du køber. Hvis aktien ikke overkomme købskursen + optionens pris, giver det ikke mening at udføre købskravet, så investeringen i optionen går derfor tabt.

Put Optioner, retten til at sælge

Hvis du som investor tror at aktien vil falde i værdi inden for en forudbestemt periode, kan du vælge at købe Put optioner. De giver dig rettigheden til at sælge aktier i fremtiden, som markeds værdien er idag. Det koster en premium til sælgeren, som tilbyder at købe dine aktier, hvis du indløser optionen.

Hvis du tror at en aktie vil falde i pris, giver det muligheden for at kan sælge aktierne til en højere værdi end markedsprisen. Omvendt, hvis aktien er stabil eller stiger i værdi, vil du tabe penge på at sælge aktien, og investeringen går derfor tabt.

Sælgeren af optionen spekulerer i at aktierne er stabile eller stiger i værdi. Sælgeren kan også spekulere i at aktien falder og så derefter, så er villig til at tabe en del af kursstigningen imod den premium han tjener på salget af optionen.

Sådan tjener man penge på Call optioner

Hvis du køber put optioner, så får du rettigheden til at sælge dine aktier, til en forudbestemt pris og udløbsdato. Hvis du køber rettigheden til at sælge dine Danske Bank aktier til 80 kroner, for en 5 kroners premium. Så skal aktien altså falde minimum 5 kroner, før at du tjener penge på handlen.

Her skal du altså fjerne prisen af optionen, for at forstå hvor meget aktien skal falde, før slaget giver mening. Hvis Danske Bank er mere værd end (80-7=) 75 kroner ved udløb af din option, giver det ikke mening at udføre salget af aktierne. Din investering i optionen går derfor tabt.

Til modsætning fra Call optioner, som har muligheden for ubegrænset fortjeneste. Så har Put optioner kun mellemrummet fra salgsprisen – premium, og til 0. Hvis aktien er 10 kroner, din premium er 2 kroner, så er din maksimale fortjeneste altså 8 kroner.

Hvad er risikoen ved optioner?

Når du handler optioner, så køber du et værdipapir med rettigheder. At købe optioner svarer lidt til at købe tegningsretter eller futures. Din reelle risiko er det investerede beløb alene, som kan gå tabt, såfremt investeringen den ikke er geared.

Beskatning af optioner (Privat)

Optioner har en række forskellige retninger i forhold til beskatning. Hvis du udføre optionen, hvor du enten køber eller sælger aktier, kan du beskattes efter aktieavanceskatten. Hvis du ikke omdanner optionen til køb eller salg af underliggende aktier, så kan du blive beskattet efter ligningsloven af finansielle kontrakter, så ryger gevinsten eller tabet ind under personlig indkomstskat.

For at få et mere præcist indblik i skatte vilkårene, har NASDAQ Nordic udformet en brochure omkring vilkårene. Beskatning af optioner og futures på aktier. Hvis du stadig er usikker og vil investerer i disse instrumenter, så bør du kontakte en professionel rådgiver.

Alternativ: Invester i futures

Hvis du har en fast beslutning om at vil købe eller sælge aktier i fremtiden, kan du også vælge at købe futures. Den egentlige forskel er, at med optioner har du et valg, om du vil udføre kontrakten. Med futures er du bundet til at købe eller sælge, når kontrakten når udløbsdatoen.

For at give et eksempel på en mulig future kontrakt. Vi har en landmand som malker køer og sælger mælken til Arla. Lige nu er prisen på mælk høj, men på grund af opbygningen af flere malke-farme, er du bange for at prisen vil falde. Du er derfor interesseret i at lave en future på mælkens pris, så du er sikret at få dagens markedspris når mælken skal sælges.

Hvis mælken herefter falder i pris, er det en god handel for landmanden. Derimod er det en dårlig handel for Arla, som kunne have købt mælken billigere. Var mælken derimod steget i pris, ville landmanden tabe på den øgede værdi, hvor imod Arla med et smil får rabat på mælken.

På samme måde kan du vurdere værdipapir imod fremtiden. I nogle investerings banker eller hedge fonde bruges det til at minimere risikoen i en given sektor. Det kan være at du ejer aktier i Arla, men tror at mælken vil stige. Derfor køber du Futures ved landmanden, så du kan tjene på at sælge mælken til Arla for profit.

Her er fordelen, at hvis mælken falder i pris, så har du muligheden for at tjene tabet hjem igennem Arla, som køber mælken og har en større fortjeneste. Du har altså skabt en situation hvor du har muligheden for at tjene mange penge, men kun at tabe et mindre beløb.

Alex Ahlgreen Westergaard

Alex Ahlgreen Westergaard

Med stor kærlighed for den økonomiske og teknologiske verden, elsker jeg at fordybe mig i at forbedre mine levevilkår. Forsøgte mig med min første virksomhed kort tid efter jeg fyldte 18 og siden da har jeg prøvet lidt af hvert.
Køb din første aktie/fond 2021
Børshandel

Mini-Guide: Køb din første aktie/fond i 2023

I 2020 valgte mange at oprette en konto hos Nordnet for at købe deres første aktier midt i Covid-19 frygten. På den ene side har vi dem der forsøger at likvidere (sælge) deres aktier, og