Investering i ETF’er for begyndere 2023

ETF Investerings-spredning

ETF er på dansk en børsnoteret lukket investeringsforening. Du kan ikke indskyde eller trække penge ud af en ETF, da man handler investerings-beviserne mellem investorer på børsen, og ikke med fonden selv. Det betyder at fonden er tættere knyttet på sine investeringer, da de kun har intern kapital at arbejde med. Bliv klogere på hvordan du kan integrere ETF’er i din porteføljer her!

Hvad er en ETF?

ETF er en forkortelse for “Exchange-Traded Fund”, og svare til en lukket værdipapir fond i danmark. Det betyder at der et et bestemt antal investeringsbeviser, ligesom et selskab har et bestemt antal aktier. Den primære og vigtige forskel, er at aktier giver ejerskab over selskabet, men investeringsbeviser giver ejerskab over den investerede pulje.

Normale investeringsforeninger og fonde har åbne puljer, hvilket betyder at du til enhver tid kan forøge puljens størrelse med dine egne penge. Når du investere i dem, så modtager fonden pengene og udsteder et investeringsbevis, som du senere kan indløse imod bevisets værdi ved indløsningen.

Med andre ord. Ved åbne fonde smider du penge i puljen, hvor værdien følger puljens værdi. Med lukkede fonde køber og sælger du ejerskabet over en pulje med andre investorer, og ikke med fonden selv. Du kan kun blive ejer af en lukket fond hvis nogen sælger deres investeringsbeviser, og du kan kun realisere dit afkast hvis du kan sælge investeringsbeviset til en ny investor.

Hvorfor investere man i en ETF?

Det er populært at investere sine penge i investeringsforeninger og fonder for at opnå en spredning i markedet. Ved at købe sig ind i disse foreninger og fonder, så slipper man for selv at analysere og forvalte porteføljen.

Hvis man investere sine penge i en aktivt forvaltet fond, så sidder der en række investorer, som aktivt tager stilling til investeringerne. De forsøger på bedste vis at analysere det fremtidige aktiemarkedet, for derefter at investere penge i den sektor eller branche.

En passiv forvaltet fond følger derimod oftest et indeks. Det vil sige at pengene investeres ud fra forudbestemte rammer, i forudbestemte aktier, obligationer, eller andre/alternative investeringsmål.

Ved at købe 1 investeringsbevis i en fond, eller ETF, så kan man opnå en spredning på flere hundrede aktier. Det giver dig en mere stabil investering, da du følger den totale værdi af aktierne. Hvis nu 10 aktiekurser udløber -3, +4, -11, +5, +7, -6, +23, -2, +9, +8, så bevæger din investering sig +34 den dag, hvilket er tallet du ser, og ikke kursændringerne på de mange underlæggende investeringer.

Hvordan investere man i en ETF?

Hvis du er interesseret i at eje investeringsbeviser i en ETF, så skal du først oprette en investeringskonto. Du må eje godkendte ETF’er på en aktiesparekonto (ASK). Det betyder at du kan opnå en fordelagtig lavere lagerbeskatning af dine ETF’er, hvis du må holde den på din ASK.

Når du har din investeringskonto, som giver dig adgang til børsmarkedet. Så kan du begynde at undersøge hvilke ETF der giver mening for din investering. Når du har fundet dem, så kan du være heldig at de handles ofte, så du nemt kan købe dig ind. Du kan også være mindre heldig, at folk holder fast på deres investeringsbeviser, så du er nød til at give et bud og håbe at nogen går med på den.

Ligesom aktier er ETF’er handlet på baggrund af udbud og efterspørgsmål. Er folk interesseret i at købe eller sælge den del eller hele deres beholdning? Hvis ja, kan man blive enige om til hvilken pris?

Hvad koster det at eje investeringsbeviser i en ETF?

Når du har fundet og købt dine investeringsbeviser, så skal du huske at puljen forvaltes af en fond eller et investerings-institut. De opkræver nogle gebyr for at håndtere porteføljen, men prisen variere meget ud fra bestemte kriterier.

  • Er puljen aktivt eller passivt forvaltet?
  • Er puljen forsikret, f.eks imod valuta-tab?
  • Er puljen investeret i flere valutaer (intern valuta-veksling)?

Det er ikke alle omkostningerne du får at se, da de er direkte forbundet med investeringerne. Du bliver typisk kun gjort opmærksom på fondens omkostninger, som for eksempel administrations gebyr. Her skal du være opmærksom på fondens basis-valuta, da alle investeringer opgøres i den valuta. Hvis der investeres i flere forskellige lande, har dagens vekslings-kurs direkte indflydelse på værdien af ETF’en.

Morningstar analyserede amerikanske fonder og fandt frem til at deres gennemsnitlige årlige omkostninger lå på kun 0,45% i 2019. Det svare til 45 kroner per 10.000 kroner du investere!

Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), a leading provider of independent investment research, today published its annual fund fee study, which evaluates trends in the cost of U.S. open-end mutual funds and exchange-traded funds (ETFs). The study found that across U.S. funds, the asset-weighted average expense ratio dropped to 0.45% in 2019, compared to 0.48% in 2018. This six percent year-over-year decline is the third largest recorded dating back to 1991.
Læs analysen her

Hvordan beskattes en ETF?

Fordelen ved at investere i ETF’er er at man altid er lagerbeskattet. Det betyder at du hvert år bliver beskattet efter investeringens udvikling i markedet. Hvis værdien er steget, så beskattes du af forskellen mellem køb eller sidste opgørelse og hvad værdien er ved opgørelsen.

For at give dig et eksempel, sidste år købte du 100 investeringsbeviser til 100 kr.p.stk som var 200 kr værd de 31 december. Du betalte derfor skat af de 100 kroners fortjeneste per aktie. I år køber du yderligere 100 investeringsbeviser midt på året til 220 kr.p.stk. Ved næste opgørelse den 31 december er investeringsbeviserne 285 kr.p.stk værd. Det vil sige de 100 beviser fra sidste har har en stigning fra 200 til 285 og de nye har en stigning fra 220 til 285. Du skal altså beskattes af 100*85 + 100*65 = 15.000 kroner totalt.

Du bliver altså beskattet af den individuelle udvikling per aktie. Hvis du vælger at købe 100 beviser i januar og sælge dem i marts, så bliver de også talt med ved opgørelsen den 31 december.

I starten af Januar vil investerings.platformen typisk opgøre din årlige udvikling, indrapportere beløbet til skat og derefter trække aconto-skat fra den investeringskonto, som ETF’en ligger på. Du skal derfor sørge for at have eksterne midler til rådighed, så du du kan dække skatten på investeringskontoen.

Populære ETF’er ved Nordnet

Der er mange valgmuligheder på markedet, som følger de samme indekser. For eksempel er der mere end 100 ETF’er som er forbundet til S&P 500 indekset. De kan variere i hvordan de har vægtfordelt indekset, hvilken valuta de handles i, eller hvilken børs de handles gennem.

Her får du de 10 mest populære ETF’er hos Nordnet fra første kvartal i 2022.

ETFÅrlige omk.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)0,07 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)0,20 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)0,65 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)0,20 %
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)0,15 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)0,33 %
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)0,15 %
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)0,55 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)0,18 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)0,12 %
Nord Investments ETF Spredning

Alternativt: Invester gennem Nord.Investments

Hvis du ikke selv er interesseret i at udvælge ETF’er, og har en formue over 30.000 kroner, som du gerne vil investere. Så kan du vælge at investere dine penge gennem Nord.Investments. Her udfylder du en risikoprofil og svare på en række spørgsmål, hvor efter de rådgiver dig til hvordan du udvælger relevante fonder til din portefølje.

NORD.investments er for den langsigtede investor, som forstår vigtigheden af at have lave omkostninger, når man investerer. Vores løsning passer til dig, uanset om du skal i gang med at investere for første gang eller om du har investeret før. Rigtig mange har spørgsmål, inden, under og efter de investerer – derfor tager vi folk i hånden hele vejen.

Nikolaj Bomann Mertz
Head of Marketing, Nord Investments A/S

De har indgået et samarbejdet med Saxo Bank, hvor igennem din portefølje bliver plejet, forsikret og oplyst til skat fra. Så hvad er det helt præcist Nord.Investments gør?

  • Rådgiver dig til at finde de mest relevante ETF’er til din portefølje.
  • Hjælper dig igang med at investere og at overvåge porteføljen.
  • Hjælper dig med at følge markedet, istedet for at konkurrere om at slå markedet.
  • Hjælper dig med at investere ud fra dine risikogrupper, ved at vælge ETF’er der investere efter din strategi.
  • Hjælper dig med at analysere markedet, for at sikre at du er spredt ud i de rigtige fonder, ud fra markedets løbende situation.

På den måde undgår du at blive stock picker, hvor du udvælger individuelle aktier til din portefølje. Du behøver heller ikke holde øje med dine investeringer hver dag, da Nord Investments hjælper dig med den del.

Alex Ahlgreen Westergaard

Alex Ahlgreen Westergaard

Med stor kærlighed for den økonomiske og teknologiske verden, elsker jeg at fordybe mig i at forbedre mine levevilkår. Forsøgte mig med min første virksomhed kort tid efter jeg fyldte 18 og siden da har jeg prøvet lidt af hvert.
Børshandel

Løvens Hule: Bliv klogere på investor rollen og de 10% ejerskab

De fleste af os kender DR1 programmet Løvens Hule, hvor vi ser 5 investorer blive pitchet af iværksættere, nytænkere og folk med en potentielt genial idé. I programmet bliver vi præsenteret for forskellige scenarier, lige